استفاده از فن جهت کیفیت قطعات پرینت شده سه بعدی

تاثیر استفاده از فن جهت کیفیت قطعات پرینت شده سه بعدی بسیار زیاد بوده و باعث افزایش کیفیت سطح قطعات و آماده شدن هر لایه پرینت شده جهت نشستن مناسب لایه بعدی می گردد. اکثر پرینترهای سه بعدی با تکنولوژي FDM مجهز به فن، جهت خنک کاری می باشند تا کیفیت موردنظر قطعات تامین گردد.

مقالات مرتبط

خدمات و مشاوره رایگان

021-88726992