پرینترهای 4 بعدی

تغییر سبک زندگی با کمک پرینترهای 4 بعدی

پس از ساخت پرینتر سه بعدی، دانشمندان از پرینتری رونمایی کرده اند که توانایی تولید سازه هایی را دارا می باشد که با تابش نور و یا سایر محرک ها، تغییر شکل و حالت می دهد. این تکنولوژی منحصر بفرد که توسط پرینترهای 4 بعدی تولید شده است، صنایع گوناگونی همچون هوافضا را تحت تاثیر قرار داده و روند رشد این صنایع را سرعت می بخشد.

چاپگرهای 4 بعدی

محققان این زمینه، اطلاعات و دانش خود را به زودی در 255 نشست ملی انجمن شیمی آمریکا به اشتراک خواهند گذاشت. دکتر H. Jerry Qi در این خصوص می گوید: “ما در حال ایجاد نسلی جدید از دستگاه ها هستیم که می توانند عملیات چاپ سه بعدی و 4 بعدی را گسترش دهند.” وی ادامه می دهد: “چاپگر جدید ما دارای امکانات جدیدی بوده که می تواند در جهت ساده سازی و افزایش سرعت پرینترهای سه بعدی کنونی قدم بردارد. بعد از این اقدام ساختارهای مورد نیاز برای ایجاد پرینترهای 4 بعدی و ایجاد انقلابی در دنیا در اختیار ما خواهد بود.”

مزایای استفاده از پرینترهای 4 بعدی

پرینتر های 4 بعدی اجسامی را تولید می کنند که اگر در معرض محرک های محیطی مثل گرما، نور، رطوبت و … قرار گیرند، شکل خود را تغییر می دهند. این دستگاه همچنان با چالش هایی روبرو است. یکی از این چالش ها زمان طولانی به منظور برنامه ریزی تمام اجزای مکانیکی به منظور تغییر حالت می باشد. همچنین بسیاری از پرینترهای 4 بعدی مد نظر، تنها توانایی تولید قطعات با یک ماده را دارا می باشند.

پروفسور Qi و همکارانش در تحقیقاتی که سال گذشته به همراه دانشمندان دانشگاه تکنولوژی و طراحی سنگاپور انجام دادند، موفق به تولید گلی شدند که توانایی بستن گلبرگ های خود را دارا می باشد. این گل از اکریلیک و اپوکسی تولید شده و توسط یک چاپگر سه بعدی ساخته شده بود. این گل با 90 درصد سرعت بیشتر نسبت به نمونه های تولیدی در گذشته، از خود عکس العمل نشان می داد. دلیل این افزایش سرعت ایجاد روشی جدید به منظور برنامه ریزی مکانیکی گل در مراحل تولید چاپ سه بعدی می باشد. محققان با تکیه بر این روش به دنبال افزایش سرعت در تولید محصولات 4 بعدی می باشند.

دانشمندان از پرینتری رونمایی کرده اند که توانایی تولید سازه هایی را دارا می باشد که با تابش نور و یا سایر محرک ها، تغییر شکل و حالت می دهد. این تکنولوژی منحصر بفرد که توسط چاپگر های 4 بعدی تولید شده است، صنایع گوناگونی همچون هوافضا را تحت تاثیر قرار داده و روند رشد این صنایع را سرعت می بخشد.

کاربرد پرینترهای 4 بعدی

محققان این زمینه، اطلاعات و دانش خود را به زودی در 255 نشست ملی انجمن شیمی آمریکا به اشتراک خواهند گذاشت. دکتر H. Jerry Qi در این خصوص می گوید: “ما در حال ایجاد نسلی جدید از دستگاه ها هستیم که می توانند عملیات چاپ سه بعدی و 4 بعدی را گسترش دهند.” وی ادامه می دهد: “چاپگر جدید ما دارای امکانات جدیدی بوده که می تواند در جهت ساده سازی و افزایش سرعت پرینترهای سه بعدی کنونی قدم بردارد. بعد از این اقدام ساختارهای مورد نیاز برای ایجاد پرینتر 4 بعدی و ایجاد انقلابی در دنیا در اختیار ما خواهد بود.”

پرینتر های 4 بعدی اجسامی را تولید می کنند که اگر در معرض محرک های محیطی مثل گرما، نور، رطوبت و … قرار گیرند، شکل خود را تغییر می دهند. این دستگاه همچنان با چالش هایی روبرو است. یکی از این چالش ها زمان طولانی به منظور برنامه ریزی تمام اجزای مکانیکی به منظور تغییر حالت می باشد. همچنین بسیاری از پرینترهای 4 بعدی مدنظر، تنها توانایی تولید قطعات با یک ماده را دارا می باشند.

پروفسور Qi و همکارانش در تحقیقاتی که سال گذشته به همراه دانشمندان دانشگاه تکنولوژی و طراحی سنگاپور انجام دادند، موفق به تولید گلی شدند که توانایی بستن گلبرگ های خود را دارا می باشد. این گل از اکریلیک و اپوکسی تولید شده و توسط یک چاپگر سه بعدی ساخته شده بود. این گل با 90 درصد سرعت بیشتر نسبت به نمونه های تولیدی در گذشته، از خود عکس العمل نشان می داد. دلیل این افزایش سرعت ایجاد روشی جدید به منظور برنامه ریزی مکانیکی گل در مراحل تولید چاپ سه بعدی می باشد. محققان با تکیه بر این روش به دنبال افزایش سرعت در تولید محصولات 4 بعدی می باشند.

مقالات مرتبط

خدمات و مشاوره رایگان

021-88726992