Retraction

آموزش نرم افزار Slic3r – قسمت12 (جلوگیری از کش آمدن مواد در پرینتر سه بعدی)

در صورتی که ماده ی مورد نظر برای تولید قطعه دارای ویسکوزیته (چسبناکی) بالایی باشد، هنگامی که نوک نازل بخواهد از نقطه ای به نقطه ی دیگر جابجا شود، باعث خروج ناخواسته ی مواد از نوک نازل شده و رگه های نازکی از مواد بر روی سطح کار مشاهده خواهد شد. نرم افزار Slic3r تنظیمات ویژه ای برای جلوگیری از کش آمدن مواد در پرینتر سه بعدی در نظر گرفته است.

تنظیمات عقب کش در پرینتر سه بعدی

تنظیمات عقب کش در پرینتر سه بعدی

تنظیمات Retraction (عقب کش): این تنظیمات که در بخش مربوط به تنظیمات Printer قرار دارد، این امکان را ایجاد می کند که در زمان جابجایی مواد داخل منطقه ی مذاب کمی به عقب کشیده شده و چسبندگی بین مواد مذاب داخل نازل و مواد مذاب خارج شده از نوک نازل قطع شود. در این حالت در صورت جابجایی هد دستگاه رگه های مواد ناخواسته مشاهده نخواهد شد و در حقیقت یکی از راهکارها برای جلوگیری از کش آمدن مواد در پرینتر سه بعدی به حساب می آید.

جلوگیری از کش آمدن مواد در پرینتر سه بعدی

Length: مقدار مورد نیاز برای عقب کشیدن فیلامنت می باشد. مقدار مورد نیاز برای عقب کشیدن فیلامنت به ساختار هد و نازل بستگی دارد. این عدد برای نازل های عادی عددی بین 1 الی 2 میلی متر و برای نازل های ثابت بر روی بدنه (Bowden) عددی بین 4 الی 5 میلی متر پیشنهاد می گردد.

Length

Lift Z: به منظور جدا شدن بهتر مواد مذاب داخل نازل و مواد خارج شده از آن و همچنین عدم برخورد نوک داغ نازل با قسمت هایی که قبلا پرینت شده است، در زمان جابجایی نوک نازل می توان از این تنظیم استفاده نمود. در قسمت مشخص می نماییم که در زمان جابجایی نوک نازل از سطح کار مقداری فاصله گرفته و سپس اقدام به جابجایی نماید، به منظور جلوگیری از کاهش سرعت پرینتر، تنظیم این مقدار بر روی عدد 0.1 میلی متر کفایت می کند.

Lift Z

Speed: به منظور افزایش سرعت پرینتر و همچنین تاثیر بهتر عقب کش (Retraction)  بر روی مواد بهتر است سرعت عقب کشیدن در بالاترین مقدار ممکن سیستم ثبت شود.

Retraction

Extra length on restart: بعد از عقب کشیدن مواد و جایجایی نازل به نقطه ی جدید نیاز است تا مواد عقب کشیده شده مجددا به همان اندازه به جلو هدایت شوند. معمولا عقب کش و پیش کش باید عددی مشابه همدیگر باشند. در بعضی دستگاه ها نیاز است کمی مواد بیشتر به سمت جلو هل داده شود. این مقدار در این پارامتر تنظیم می گردد.

Extra length on restart

Minimum travel after retraction: در زمان جابجایی های کوتاه و به منظور جلوگیری از کاهش سرعت دستگاه، نیاز به انجام عمل عقب کش نمی باشد. در این بخش کمترین مقدار جابجایی برای ایجاد عمل عقب کش تنظیم می گردد. پیشنهاد می گردد این مقدار را بین 5 الی 6 میلیمتر تنظیم نمایید.

Minimum travel after retraction

Retract on layer change: در زمان جابجایی لایه و تغییر در ارتفاع محور Z  پیشنهاد  می شود عمل عقب کش انجام گیرد. در غیر این صورت در نقطه ای که تغییر ارتفاع ایجاد شده است حجم مواد خروجی بیشتر بوده و خط برجسته ای را می توان مشاهده نمود.

Retract on layer change

Wipe before retract: با انتخاب این گزینه عمل عقب کش در زمان حرکت نازل به نقطه ی جدید انجام می گیرد.

تنظیمات اضافه ی دیگری در بخش Print که به طور غیر مستقیم بر روی کیفیت کار و جلوگیری از کش آمدن مواد در پرینتر سه بعدی تاثیرگذار خواهند بود:

Only retract when crossing perimeters: عقب کش تنها زمانی اتفاق بیافتد که نوک نازل قصد عبور از روی دیواره ی خارجی قطعه ی تولید شده را داشته باشد.

Avoid crossing perimeters: جلوگیری از عبور هد از روی دیواره های تولید شده.

Avoid crossing perimeters

Seam position: نقطه ی تغییر در لایه ی تولیدی توسط پرینتر سه بعدی می باشد که می توان این نقطه را به صورت های زیر تنظیم نمود:

  • Random: نقطه ی جابجایی لایه ها به صورت تصادفی توسط نرم افزار انتخاب خواهد شد.
  • Nearest: نزدیک ترین نقطه ی کار که دارای زاویه ی مناسبی باشد را به عنوان نقطه ی تغییر در ارتفاع انتخاب می کند.
  • Aligned: نزدیک ترین نقطه ی کار نسبت به نقطه ی شروع پرینت را که دارای زاویه ی مناسبی باشد را به عنوان نقطه ی تغییر در ارتفاع انتخاب می کند.

Seam position

(مطالب آموزشی این بخش توسط تیم تولید محتوای سایت و با حفظ قوانین کپی رایت بین المللی، از روی سایت اصلی  ترجمه گردیده است. در بعضی موارد در جهت تفهیم مطلب ترجمه شده، از توضیحات بیشتر و عکس های مرتبط استفاده گردیده است. لطفا بخش حقوق و قوانین وب سایت را ملاحظه فرمایید.)

 

 

 

مقالات مرتبط

خدمات و مشاوره رایگان

021-88726992