آموزش نرم افزار Slic3r – قسمت13 (تنظیمات مربوط به Skirt در پرینتر سه بعدی)

به منظور ایجاد خروج مواد مذاب روان و منظم از نوک نازل، از تنظیمات مربوط به Skirt در پرینتر سه بعدی استفاده می شود. روش کار به این صورت می باشد که در فاصله ی دور تر از دیواره ی اولین لایه از قطعه، نوک نازل حرکت نموده و با توجه به تنظیمات زیر مسیر مورد نظر را چندین بار دور میزند. در حین این حرکت نیز مواد مذاب از نوک نازل خارج می گردند.

تنظیمات مربوط به Skirt در پرینتر سه بعدی

گزینه های مختلف تنظیمات مربوط به Skirt در پرینتر سه بعدی:

Loops: یکی از گزینه ها جهت تنظیمات مربوط به Skirt در پرینتر سه بعدی بوده، که تعداد مسیر بسته ای که قبل از شروع به تولید قطعه ی مورد نظر نیاز است که دور کار زده شود. به طور معمول 1 دور کافی می باشد.

Distance from object: فاصله ی بین نزدیک ترین لوپ زده شده در اطراف کار نسبت به دیواره ی قطعه ی اصلی را مشخصمی نماید. مقدار پیشنهادی برای این پارامتر 6 میلیمتر می باشد.

Skirt height: به منظور ایجاد جریان روان مواد در ابتدای تولید قطعه کافی است تا در لایه ی اول چندین دور در اطراف قطعه زده شود. در برخی موارد نیاز است تا در اطراف کار و به اندازه ی ارتفاع قطعه ی تولیدی دیواره ای ایجاد گردد. بدین منظور می توان از این پارامتر استفاده نمود و اندازه ی دیواره ی مورد نظر را تنظیم کرد.

Skirt in 3dprint

Minimum extrusion length: یکی از گزینه ها جهت تنظیمات مربوط به Skirt در پرینتر سه بعدی بوده، در صورتی که قطعه ی مورد نظر کوچک باشد شاید با دور زدن اطراف آن مقدار کافی مواد از نوک نازل برای ایجاد جریان روان خارج نگردد. بدین منظور می توان حداقل میزان مورد نیاز برایخارج شدن مواد از نوک نازل را در این بخش تنظیم نمود.

Skirt in 3dprint

به منظور ایجاد چسبدگی بهتر لایه ی اول به صفحه ی تولید قطعه از تنظیم مربوط به Brim استفاده می گردد. با انتخاب این بخش دیواره های بیشتری در کنار دیواره های اصلی قطعه در لایه ی اول در نظر گرفته خواهد شد. بعد از تولید قطعه و جدا کردن آن از صفحه ی ساخت، باید دیواره های اضافی تولید شده در لایه ی اول را با دقت از قطعه جدا نمود.

Brim in 3dprint

(مطالب آموزشی این بخش توسط تیم تولید محتوای سایت و با حفظ قوانین کپی رایت بین المللی، از روی سایت اصلی  ترجمه گردیده است. در بعضی موارد در جهت تفهیم مطلب ترجمه شده، از توضیحات بیشتر و عکس های مرتبط استفاده گردیده است. لطفا بخش حقوق و قوانین وب سایت را ملاحظه فرمایید.)

 

 

 

مقالات مرتبط

خدمات و مشاوره رایگان

021-88726992