میزان پرشوندگی قطعات پرینت سه بعدی

آموزش نرم افزار Slic3r – قسمت یازدهم (میزان پرشوندگی قطعات در پرینتر سه بعدی)

نرم افزار Slic3r به منظور تولید بهتر و باکیفیت تر قطعه، دارای تعدادی تنظیمات پیشرفته مربوط به infill یا بخش داخلی قطعه می باشد. تنظیمات مربوط به Infill در حقیقت تنظیمات مربوط به میزان پرشوندگی قطعات در پرینتر سه بعدی می باشد.

میزان پرشوندگی قطعات در پرینتر سه بعدی

Infill every n layers: به منظور افزایش سرعت در تولید قطعه از این پارامتر می توان استفاده کرد. با تغییر در این پارامتر بعد از تولید n لایه از دیواره ها، 1 لایه بخش داخلی از مواد پر خواهد شد.

Only infill where needed: با انتخاب این گزینه نرم افزار Slic3r  طرح مورد نظر را آنالیز نموده و تنها زمانی که احتیاج به مواد نگهدارنده (ساپورت) داخلی باشد، اقدام به ایجاد طرح داخلی در بخش های مورد نیاز قطعه خواهد نمود. در این حالت در زمان تولید و همچنین مواد مصرفی بسیار صرفه جویی خواهد شد.

Solid infill every n layers: با تنظیم این پارامتر، تعداد لایه های مورد نظر به صورت 100 درصد تولید خواهند شد. عدد 0 به معنی غیر فعال بودن این پارامتر خواهد بود.

Fill angle: در حالت پیش فرض و به منظور دریافت بهترین حالت دیواره های داخلی این پارامتر بر روی عدد 45 درجه تنظیم شده است. اما با توجه به طرح مورد نظر می توان زاویه تولید طرح داخلی را تغییر داد. در برخی طرح ها این دیواره های داخلی می توانند تت فشار قرار گرفته و ایجاد مشکل در تولید قطعه ی نهایی کنند. در حالات بهتر است زاویه ی مورد نظر اصلاح گردد.

Infill angle

Solid infill threshold area: جزیره های تشکیل شده در هر لایه از طرح را میتوان با طرح داخلی، پر نمود. ولی با توجه به سایز جزیره ها می توان از پر کردن آنها صرفنظر کرد. این کار هم در زمان و هم در حجم ماده ی مصرفی صرفه جویی خواهد نمود.

Solid infill threshold area:

Only retract when crossing perimeters: در زمانی که سر نازل باید از نقطه ای به نقطه ی دیگر منتقل شود، به منظور جلوگیری از کش آمدن مواد مذاب موجود در نوک نازل، اقدام به عقب کشیده مواد نموده و سپس انتقال به نقطه ی جدید را انجام می دهد. به منظور افزایش سرعت می توان تنها زمانی که این جابجایی از روی دیواره های خارجی قطعه انجام می شود، اقدام به عقب کشیدن مواد نمود.

Infill before perimeters: به طور معمول ابتدا دیواره های قطعه توسط پرینتر سه بعدی تولید می شوند و سپس حجم داخلی قطعه پر می شود. در برخی طرح ها که امکان ریزش دیواره ها وجود دارد می توان ابتدا داخل قطعه را تولید نمود و سپس اقدام به تولید دیواره ها کرد. در این حالت طرح داخلی میتواند موجب چسبندگی دیواره های خارجی شده و از ریزش آن ها جلوگیری نماید.

 

 

مقالات مرتبط

خدمات و مشاوره رایگان

021-88726992