آموزش نرم افزار Slic3r – قسمت پنجم (تنظیم لایه اول پرینتر سه بعدی)

قبل از اینکه شروع به کار با پرینتر سه بعدی، بهتر است در مورد اهمیت لایه ی اولی توضیحاتی خدمتتان عرض کنم. در بسیاری از مشکلات مشاهده شده اعم از جدا شدن قطعه از صفحه ی زیرین دستگاه و انحراف قطعه، مشکل در تنظیم لایه اول پرینتر سه بعدی است. در این مورد بسیاری از تکنیک ها و توصیه ها وجود دارد که منجر به کاهش خطاهای احتمالی در لایه ی اول می شود.

تنظیم تراز بودن صفحه ی زیرین قطعه در تنظیم لایه اول پرینتر سه بعدی

تراز بودن صفحه ی زیرین در تنظیم لایه اول پرینتر سه بعدی بسیار بسیار حیاتی و ضروری می باشد. اگر فاصله ی نوک نازل تا صفحه ی ساخت دارای تغییراتی هر چند جزیی باشد، می تواند سبب شود که مواد به درستی به صفحه نرسیده و به آن نچسبد و یا در صورت کم بودن فاصله می تواند باعث عدم خروج صحیح مواد از نازل شده و لایه ی اول به درستی تکمیل نشود.تعیین میزان تراز بودن صفحه دستگاه در یرینتر سه بعدی

تراز کردن صفحه پرینتر سه بعدی

دمایی بالاتر از سایر لایه ها در تنظیم لایه اول پرینتر سه بعدی

به منظور ایجاد چسبندگی بهتر برای لایه ی اول توصیه می شود دمای نازل و همچنین صفحه ی گرم در زمانی که لایه ی اول در حال ساخت می باشد کمی بالاتر از سایر لایه ها در نظر گرفته شود. به عنوان یک قاعده ی کلی میتوان این مقدار را 5 درجه ی سانتی گراد بالاتر در نظر گرفت.

تنظیم لایه اول پرینتر سه بعدی

سرعت کمتر نسبت به سایر لایه ها در تنظیم لایه اول پرینتر سه بعدی

در تنظیم لایه اول پرینتر سه بعدی با کاهش سرعت در لایه ی اول، مواد مذاب با اعمال فشار کمتری از نازل خارج شده و فرصت بیشتری به منظور چسبندگی کامل با صفحه ی زیرین قطعه پیدا می کنند. در اینجا توصیه می شود سرعت نسبت به سایر لایه ها به میزان 50 درصد و یا 70 درصد کاهش داده شود.

سرعت کمتر نسبت به لایه ها در پرینتر سه بعدی

کالیبراسیون دقیق برای سرعت خروج مواد در تنظیم لایه اول پرینتر سه بعدی

اگر حجم مواد خروجی بیشتر از حد باشد باعث گرفتگی و کثیفی نوک نازل می گردد. در این حالت امکان دارد که مواد چسبیده به نوک نازل سرد شده و اجازه ی خروج مواد را ندهند. تنظیم لایه اول پرینتر سه بعدی کم بودن سرعت خروج مواد نیز باعث عدم تشکیل صحیح لایه ی اول شده و مسلما باعث مشکلات بعدی در روند تولید قطعه می گردد. از این رو کالیبراسیون دقیق سرعت خروج مواد بسیار با اهمیت می باشد.

کالیبراسیون دقیق برای سرعت خروج مواد از نازل در پرینتر سه بعدی کالیبراسیون دقیق برای سرعت خروج مواد از نازل در پرینت سه بعدی

پهن کردن مواد در لایه ی اول پرینتر سه بعدی

در تنظیم لایه اول پرینتر سه بعدی به منظور ایجاد چسبندگی بیشتر در لایه ی اول بهتر است عرض مواد خروجی را تا 200 درصد افزایش دهید. به طور مثال اگر ارتفاع لایه های قطعه را 0.1 میلی متر در نظر گرفته اید و همچنین پهنای مواد خروجی را 200 درصد تنظیم نموده اید، در این حالت پهنای مشاهده شده بعد از پرینت 0.2 میلی متر خواهد بود. این میزان همچنان از قطر خروجی نازل کمتر می باشد و امکان ایجاد فضاهای خالی بین خطوط پرینت شده را ایجاد می نمایند. برای بدست آوردن بهترین نتیجه باید قطر نازل و ضخامت لایه ها و همچنین پهنای مواد را با هم در نظر گرفته و تنظیمات لایه ی اول را اعمال نمایید.

پهن کردن مواد در لایه اول پرینتر سه بعدی

عدم استفاده از فن خنک کننده در لایه اول پرینتر سه بعدی

در تنظیم لایه اول پرینتر سه بعدی به منظور چسبندگی بهتر در لایه ی اول توصیه می شود از فن خنک کننده استفاده نشود. حتی به منظور نتیجه ی بهتر توصیه می شود در چندین لایه ی اول فن خنک کننده خاموش باشد.

عدم استفاده از فن خنک کننده در پرینتر سه بعدی

عدم استفاده از فن در پرینتر سه بعدی

(مطالب آموزشی این بخش توسط تیم تولید محتوای سایت و با حفظ قوانین کپی رایت بین المللی، از روی سایت اصلی به آدرس http://manual.slic3r.org ترجمه گردیده است. در بعضی موارد در جهت تفهیم مطلب ترجمه شده، از توضیحات بیشتر و عکس های مرتبط استفاده گردیده است. لطفا بخش حقوق و قوانین وب سایت را ملاحظه فرمایید.)

 

مقالات مرتبط

خدمات و مشاوره رایگان

021-88726992