ضخامت لایه متغیر در پرینتر سه بعدی

آموزش نرم افزار Slic3r – قسمت18 (ضخامت لایه متغیر در پرینتر سه بعدی)

ضخامت لایه متغیر در پرینتر سه بعدی

نرم افزار Slic3r دارای قابلیتی می باشد که می توان ارتفاع لایه های یک طرح را در قسمت های مختلف، تغییر داد و طرح مورد نظر را با ضخامت لایه متغیر در پرینتر سه بعدی تولید نمود. با این قابلیت می توان کیفیت سطحی قطعه را بالا برد. به طور مثال قسمت های عمودی طرح را با ارتفاع لایه ی بیشتر تولید نمود و سطوح منحنی و با شیب کم را می توان با ارتفاع لایه ای کمتر تولید نمود.

ضخامت لایه متغیر در پرینتر سه بعدی قابلیتی است که در مثال زیر توضیح داده خواهد شد. در این طرح و در صورت استفاده از ارتفاع لایه ای 0.4 با طرح اسلایس شده در تصویر پایین مواجه می شویم.

قطعه تست

نمونه قطعه برای تست ضخامت لایه ای متغیر

نمونه طرح اسلایس شده

طرح اسلایس شده با ضخامت لایه 0.4 میلیمتر

به منظور استفاده از قابلیت ایجاد ضخامت لایه متغیر در پرینتر سه بعدی، بر روی طرح دوبار کلیک نمایید. در پنجره ی باز شده در قسمت اول، با مشخصات ساختاری طرح، روبرو خواهید شد. در قسمت دوم میتوانید در بخش های متفاوت محور z، اقدام به تعریف ارتفاع لایه های متفاوت نمایید.

مشخصات قطعه انتخاب شده

مشخصات قطعه انتخاب شده

در تصویر زیر، طرح مورد نظر به سه قسمت تقسیم شده است. بین ارتفاع 0 تا 4 میلیمتر، ضخامت لایه های تولیدی توسط پرینتر سه بعدی، 0.4 میلیمتر در نظر گرفته شده است. بین ارتفاع 4 تا 8.4 میلیمتر، ارتفاع لایه 0.2 میلیمتر خواهد بود و در بخش آخر بین ارتفاع 8.4 میلیمتر تا 9.9 میلیمتر، ارتفاع لایه ای 0.15 میلیمتر خواهد بود.

در تصویر زیر نمونه ی اسلایس شده ی طرح با ضخامت لایه متغیر در پرینتر سه بعدی نشان داده شده است.

طرح اسلایس شده با ضخامت لایه متغیر

طرح اسلایس شده با ضخامت لایه متغیر

تصویر زیر نیز نمونه ی طرح بالا با ارتفاع لایه ای ثابت 0.4 میلیمتر و ارتفاع لایه ی متغیر را نشان می دهد. به طور محسوسی کیفیت قطعه بهبود پیدا کرده و بخش های بالایی کار، سطحی به مراتب صاف تر و صیقلی تر را در اختیار طراح قرار می دهد.

تاثیر ضخامت لایه ای متغیر در کیفیت قطعه تولیدی

تاثیر ضخامت لایه ای متغیر در کیفیت قطعه تولیدی

در صورتی که در این روش، ارتفاع لایه ای بخشی از کار را با مقدار صفر انتخاب نمایید، آن قسمت از طرح پرینت نخواهد شد. این ویژگی امکان تقسیم طرح به چند بخش را فراهم می کند. همچنین به کمک ایم ویژگی می توان قسمت هایی از طرح را که مورد نیاز نیست، تولید نکرد. در تصویر زیر طرح بالا به گونه ای تولید شده است که قسمت پایین طرح با ارتفاع صفر چاپ شود. همانطور که مشاهده می کنید در این حالت، بخش پایین طرح تولید نشده است.

حذف بخشی از طرح به کمک ضخامت لایه با مقدار صفر

حذف بخشی از طرح به کمک ضخامت لایه با مقدار صفر

(مطالب آموزشی این بخش توسط تیم تولید محتوای سایت و با حفظ قوانین کپی رایت بین المللی، از روی سایت اصلی ترجمه گردیده است. در بعضی موارد در جهت تفهیم مطلب ترجمه شده، از توضیحات بیشتر و عکس های مرتبط استفاده گردیده است. لطفا بخش حقوق و قوانین وب سایت را ملاحظه فرمایید.)

مقالات مرتبط

خدمات و مشاوره رایگان

021-88726992